View this post on Instagram

@anastasiatyushnyakova

A post shared by ДК «Строитель» (@rdk.stroitel) on